Skip to content

Odborná prehliadkaplynových zariadení

Odborná prehliadka plynového zariadenia predstavuje kontrolu plynových rozvodov a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou t.j. revíznym technikom. Cieľom odbornej prehliadky plynových zariadení je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúčame ju vykonávať raz ročne pred alebo po vykurovacej sezóne.

Bytová jednotka

Platnosť OPPZ v prípade bytovej jednotky kde sa nachádzajú len rozvody plynu o plynomera ku plynovej varnej doske je 3 roky.

Rodinné domy

Platnosť OPPZ v prípade rodinného domu kde sa nachádzajú  rozvody plynu, plynový kotol alebo iné plynové zariadenie je 1 rok.

Revízia plynového zariadenia by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče. Konkrétne by to mali byť úkony:

  • kontrola tlaku plynu
  • kontrola tesnosti plynovodu
  • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
  • kontrola uchytenia plynovodu
  • kontrola náterov, označení
  • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
  • kontrola plynového meradla
  • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
  • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu – pokiaľ nieje možné odstrániť únik okamžite, zabezpečíme to v najbližšom možnom termíne
  • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka
Sme experti na 
odborné prehliadky plynových zariadení !
uponor
herz
sanha-200x120
protherm
viega
giacomini
novaservis
regulus
vaillant
reflex
wavin
jika
izoflex
defro
tatramat
osma
flamco
cordivari
grundfos
korad
kolo
brilon
attack

Dohodnite si stretnutie online !

Kontaktujte nás, napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať.