Skip to content

Výmena stúpačkových rozvodov,pre Váš bezpečný domov.

Úspešne zrealizované stavby

BD Bukureštská 29, Košice – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie,
▪ BD Krátka 4, Stropkov – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Československej armády 1593/4, Snina – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD J. Wolkera 32, Spišská Nová Ves – výmena stúpačiek plynu,
▪ BD M. R. Štefánika 2, Levoča – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Partizánska 25, 26, Bardejov – výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Československej armády 362/1, 2, 3, Svidník – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Wolkerova 1, 2, 3, Bardejov – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Mlynská 698/9, 11, 13 Stropkov – výmena stúpačiek SV,
▪ BD Jilemnického 2, 4, 6, 8, 10, Košice – výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,
▪ BD Bohdanovce pri Košiciach 223 – výmena ležatých rozvodov SV, výmenu stúpačiek SV
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Komenského 123/3, Medzilaborce – výmena vodovodnej prípojky a ležatých rozvodov SV,
▪ BD Odborárska 268/17, Košice – výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Komenského 29, 31, 32, 33, Bardejov – výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Krátka 6, Stropkov – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Aténska 2, 3, 4, Košice – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie,
▪ BD Záhradná 1, Čierna nad Tisou – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Matice slovenskej 14, 16, 18, Prešov – výmena ležatých rozvodov TúV,
▪ BD Krátka 1, Stropkov – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Dukelská 61/68, Giraltovce – výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie
materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD Važecká 14, 16, Prešov – výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Jana Francisciho 46, 47, 48, Levoča – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Jana Francisciho 42, 43, Levoča – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Hlavná 43, 45, Stropkov – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Gen. Svobodu 681/1, 2, 3, Svidník – výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie

▪ BD J. Francisciho 20, Levoča – výmena ležatých rozvodov SV a TúV,
▪ BD Gen. Svobodu 691/13, 14, 15, Svidník – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie, výmena radiátorových ventilov,
▪ BD Gen. Svobodu 683/7, 8, 9, Svidník – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Aténska 11, Košice – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie,
▪ BD Družstevná 10, 12, 13, Humenné – výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,
▪ BD Duklianska 644/12, 13, 14, 15, 16, Svidník – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Dobrianskeho 13, 15, 17, Humenné – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD J. Francisciho 19, Levoča – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Hlavná 49, Stropkov – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie,
▪ BD Lesík delostrelcov 2808/6, 8, Prešov – výmena ležatých rozvodov SV, výmena stúpačiek
SV a kanalizácie,
▪ BD Sídlisko Lúčna 818/29, Vranov nad Topľou – výmena ležatých rozvodov SV a TúV,
výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD Komenského 126/9, Medzilaborce – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
▪ BD J. Francisciho 32, 33, Levoča – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie,
▪ BD 9. mája 815/26, Spišské Vlachy – výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie,
▪ BD Vyšná Jedľová 46 – výmena ležatých rozvodov SV, výmena stúpačiek SV a kanalizácie,
▪ BD Matice slovenskej 907/30, 32, Stropkov – výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie
(odstránenie materiálov obsahujúcich azbest)

BD 8. mája 637/31, 32, 33, 34, Svidník výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Budovateľská 56 Zborov výmena ležatých rozvodov SV, výmena stúpačiek SV
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Pod papierňou 56, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Hrnčiarska 160513,15, Stropkov výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Pod papierňou 57, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Dargovská 1, 2, 3, Prešov výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Jana Hollého 68, Michalovce výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Jenisejská 43, Košice výmena ležatých rozvodov SV a TúV,

BD L. N.Tolstého 826, V.Kapušany výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Madridská 1, Košice výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie,

BD Mukačevská 21 Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV,

BD Pod papierňou 6265, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu, vzduchotechniky a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich
azbest),

BD Rombauerova 37, Prešov výmena ležatých rozvodov TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie,

BD Sídlisko Lúčna 81831, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Tačevská 22, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Tarasa Ševčenka 22, 24, Prešov výmena ležatých rozvodov SV, výmena stúpačiek SV
a kanalizácie,

BD Vlada Clementisa 79, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV,

BD Wolkerova 7, 8, 9, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Karpatská 7, 8, Svidník výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie,

BD Adlerova 4, Košice výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Slovenská 1217, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV, TúV a plynu, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD 1. mája 17, 18, Školská 1, 2, Humenné výmena stúpačiek SV, TúV, kanalizácie
a ústredného vykurovania,

BD 8. mája 635/27, 28, 29, 30, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD 9. mája 5, Sabinov výmena ležatých rozvodov SV, výmena stúpačiek SV a kanalizácie
(odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
 
 
BD 17. novembra 116120, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie,

BD Budovateľská 3,5,7, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Hlavná 37, 39, Stropkov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie,

BD Komenského 445/8, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV,

BD Michalská 38, Šarišské Michaľany výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Miškovecká 18, Košice výmena ležatých rozvodov SV a TúV,

BD Mlynská 700/8, 10, Stropkov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Partizánska 28, Snina výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie,

BD Pod lesíkom 20, 21, Š.Michaľany výmena ležatých rozvodov SV a požiarnej vody, výmena
stúpačiek SV a kanalizácie,

BD Pod papierňou 55, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník (školský internát) výmena
ležatých rozvodov TúV, výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD 17. novembra 70 76, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Duklianska 65021,22,23,24, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Fučíková 17, 18, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Hviezdoslavova 4495, Giraltovce výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie,

BD Komenského 1257, Medzilaborce výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Kutuzovova 319, Svidník výmena ležatých rozvodov SV, výmena stúpačiek SV a
kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Ľudovíta Štúra 4426, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Mlynská 71222,24,26,28 Stropkov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Nábrežná 49813, Svidník výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie
materiálov obsahujúcich azbest),

BD Partizánska 17, B6, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Ružová 52,53, Sabinov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sovietskych hrdinov 10629,31, Svidník výmena ležatých rozvodov SV, výmena stúpačiek
SV a kanalizácie,
 
 
BD Stropkovská 375, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Trangusova 3312,4, Krompachy výmena ležatých rozvodov požiarnej vody, plynu, SV a
TúV, výmena stúpačiek SV, TúV, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky (odstránenie materiálov
obsahujúcich azbest),

BD Bezručova 24 29, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Gorlická 15, 16, 17, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV a kanalizácie vo vchode č. 15 (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Wolkerova 4, 5, 6, Bardejov výmena stúpačiek SV, TúV a plynu,

BD Pod lesíkom 3, 4, Šarišské Michaľany výmena stúpačiek SV a kanalizácie,

BD Prostějovská 29, 31, Prešov výmena stúpačiek kanalizácie (odstránenie materiálov
obsahujúcich azbest),

BD Bardejovská 360/19, 21, 23, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sídlisko I. 970/1, 3, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Komenského 22, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Tarasa Ševčenka 18, 20, Prešov výmena stúpačiek SV a kanalizácie,

BD Levočská 59 65, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Pod papierňou 38, 39, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Pod papierňou 40, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu, vzduchotechniky a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
výmena bytových rozvodov vody a kanalizácie,

BD Jilemnického 12, Košice výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Fraňa Kráľa 1, Obrancov mieru 54 64, Československej armády 2, Prešov výmena
ležatých rozvodov TúV, výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Matice slovenskej 907/32, Stropkov výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie
materiálov obsahujúcich azbest),

BD Ružová 51, Sabinov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie
materiálov obsahujúcich azbest),

BD Ľudovíta Štúra 441/7, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Tačevská 5, Bardejov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie TúV, plynu
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Pionierska 357/1, 2, 3, Svidník výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie
TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Komenského 40 45, Bardejov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sázavského 13 18, Bardejov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),
 
 
BD Sídlisko I. 980, Vranov nad Topľou výmena ležatých a zvislých rozvodov SV a kanalizácie
(odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sídlisko I. 995, Vranov nad Topľou výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie, výmena vodovodnej prípojky,

BD Bratislavská 2, 4, Prešov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie TúV,
plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest), výmena bytových rozvodov
vody a kanalizácie,

BD Matice slovenskej 924/56, 58, Stropkov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie, výmena vodovodnej prípojky,

BD Matice slovenskej 920/48, 50, Stropkov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest), výmena vodovodnej
prípojky,

BD Ľudovíta Štúra 438, Svidník výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie TúV
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD 8. mája 493/12, 13, 15, Svidník výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie
TúV, plynu a kanalizácie,

BD Nábrežná 4, 6, 8, Prešov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie TúV,

BD Matice slovenskej 923/52, 54, Stropkov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie, výmena vodovodnej prípojky,

BD Hlavná 50/23, Stropkov výmena zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie TúV a kanalizácie
(odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Matice slovenskej 915/44, 46, Stropkov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sovietskych hrdinov 240/19, 21, Svidník výmena ležatých a zvislých rozvodov SV a
kanalizácie,

BD Tehelná 1, Prešov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV a kanalizácie,

BD Sídlisko I. 972/15, 17, Vranov nad Topľou výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie,

BD Sídlisko I. 975/25, 27, Vranov nad Topľou výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie,

BD Sídlisko I. 989/48, 50, Vranov nad Topľou výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie,

BD Sídlisko I. 971/5, 7, Vranov nad Topľou výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV,
cirkulácie TúV a kanalizácie,

BD Kukučínova 897/4, Stropkov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie TúV,
plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sovietskych hrdinov 163/66, 68, 70, Svidník výmena zvislých rozvodov SV a kanalizácie,

BD Marka Čulena 2, 4, 6, 8, Prešov výmena ležatých rozvodov SV,

BD Sabinovská 16, Prešov výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie TúV, plynu
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Nábrežná 371/1, 2, Svidník výmena ležatých a zvislých rozvodov SV, TúV, cirkulácie TúV
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest), výmena vodovodnej prípojky,
BD Ťačevská 7, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Partizánska 11, Bardejov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie
materiálov obsahujúcich azbest),

BD Bezručova 12 22, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Marka Čulena 10 16, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD 8. mája 634/22 25, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD 8. Mája 493/16, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie,

BD Komenského 30, Bardejov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie
materiálov obsahujúcich azbest),

BD 8. mája 494/17 21, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Duklianska 642/6 11, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Komenského 12 15, Bardejov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie
(odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Mlynská 698/9 13, Stropkov výmena stúpačiek kanalizácie (odstránenie materiálov
obsahujúcich azbest),

BD Gen. Svobodu 130/17, Medzilaborce výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie
(odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sídlisko I. 990/42 46, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sídlisko I. 992/30 34, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Hlavná 49/11, Stropkov výmena stúpačiek SV a kanalizácie,

BD Okulka 15/20 22, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Sídlisko I. 979, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV, výmena stúpačiek SV a
kanalizácie,

BD Partizánska 5, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Fučíkova 370/7, Giraltovce výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Československej armády 363/4 6, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Komenského 34 37, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Nábrežná 3 a 5, Bardejov výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov
obsahujúcich azbest),

BD Sovietskych hrdinov 163/68, Svidník výmena stúpačiek SV a kanalizácie,

BD Mukačevská 3, Prešov výmena stúpačiek kanalizácie (odstránenie materiálov
obsahujúcich azbest),

BD Andreja Sládkoviča 3, 4, Veľký Šariš výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a časti kanalizácie,

BD Tačevská 24, Bardejov výmena ležatých rozvodov TúV,

BD Komenského 28, Bardejov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie
materiálov obsahujúcich azbest),
 
 
BD Tačevská 8 14, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Obrancov mieru 13 27, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie,

BD 17. Novembra 74, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Duklianska 641/1, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Ľ. Štúra 438/8, Svidník výmena časti stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie
materiálov obsahujúcich azbest),

BD Matice slovenskej 902/4, 6, 8, Stropkov výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie
(odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sídlisko I. 987, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Lúčna 825/12, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a plynu,

BD Dr. Goldbergera 248, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV a kanalizácie, hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného vykurovania podľa
projektovej dokumentácie,

BD Budovateľská 431, Hanušovce nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Prostějovská 27, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sov. hrdinov 374, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Štúrová 19 21, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV, a kanalizácie,

BD Komenského 41, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Moyzesova 8, 9, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Andreja Sládkoviča 9, Veľký Šariš výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sázavského 7 12, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Mukačevská 7, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV a
kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Sov. hrdinov 436/28, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV a kanalizácie (odstránenie materiálov obsahujúcich azbest),

BD Fučiková 12, 13, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie,

BD Matice slovenskej 3, Prešov výmena stúpačiek kanalizácie,

BD Volgogradská 4, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie,

BD Ťačevská 24, Bardejov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Duklianska 641/2, 4, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie,

BD Sov. hrdinov 372, Svidník výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Budovateľská 1322, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov kanalizácie,

BD Mukačevská 47, 49, 51, Prešov výmena stúpačiek kanalizácie,

BD Duklianska 641/3, Svidník výmena ležatých rozvodov SV, TúV, výmena stúpačiek SV, TúV
a kanalizácie,

BD Palárikova 2, Prešov výmena stúpačiek SV a kanalizácie,
 
 
BD Sídlisko I. 985, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie,

BD 1. mája 1231, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV,

BD Antona Prídavku 28, Prešov výmena stúpačiek kanalizácie,

BD Trieda SNP 54, 56, 58, Košice výmena ležatých rozvodov SV,

BD 1. mája blok I, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a plynu,

BD Svätého Jakuba 29, 30, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Vlada Clementisa 4, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Volgogradská 40, 42, 44, 46, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena
stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Ľudovíta Štúra 489/9, Svidník výmena existujúcich radiátorových ventilov a hydraulické
vyregulovanie celej vykurovacej sústavy podľa projekt. dokumentácie,

BD Volgogradská 66 86, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV a kanalizácie,

BD Matice slovenskej 1552, Stropkov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie,

BD Sov. hrdinov 355/44, 46, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie,

BD Duklianska 641/5, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TÚV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie,

BD Pavl. námestie 27 33, Prešov výmena ležatých rozvodov SV,

BD Marka Čulena 42 50, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV a kanalizácie,

BD Mukačevská 9 15, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Okulka T 20, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a plynu,

BD Prostějovská 23 31, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Komenského 26, Bardejov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Komenského 38, 39, Bardejov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie,

BD Pavl. námestie 22 26, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Bajkalská 25 27, Prešov výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie,

BD Prostějovská 45 55, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV, plynu a kanalizácie,

BD Sídlisko I. 991, Vranov nad Topľou výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek
SV, TúV a kanalizácie,

BD SDH 2 4, Prešov výmena stúpačiek SV, TúV a kanalizácie,

BD Mládeže 495, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV, TúV,
plynu a kanalizácie,

BD Kutuzovova 443/8, Svidník výmena ležatých rozvodov SV a TúV, výmena stúpačiek SV,
TúV, plynu a kanalizácie.
Naši dodávatelia ...
uponor
sanha-200x120
viega
novaservis
vaillant
protherm
osma
reflex
regulus
herz
korad
kolo
brilon
giacomini
attack
jika
izoflex
grundfos
wavin
flamco
defro
tatramat
cordivari
Galéria našich prác ...

Dohodnite si stretnutie online !

Kontaktujte nás, napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať.