Skip to content

Výmena stúpačiek

Sme experti na 
nerez !
meď !
plasthliník !

Výmena ležatých a zvislých rozvodov v bytových domoch patrí medzi hlavnú činnosť našej spoločnosti. Ponúkame Vám viac ako 18-ročné skúsenosti a práce vykonávané kvalifikovaným tímom vlastných kmeňových pracovníkov pri výmene stúpačiek:

Studenej vody

Teplej úžitkovej vody

Cirkulácie teplej úžitkovej vody

Kanalizácie

Plynu

energospol48

V súčasnosti sú v bytových domoch stúpačky vody a plynu z oceľových rúr, ktorých životnosť sa pohybuje v rozmedzí 20 – 30 rokov, v závislosti od ich kvality. Mnohé z týchto rozvodov sú dnes už na hranici svojej životnosti, následkom čoho dochádza k rôznym netesnostiam, ktoré následne spôsobujú koróziu týchto oceľových potrubí. Pri plynových rozvodoch vzniká najčastejšie problém pri ich prestupoch jednotlivými podlažiami, ktoré sú často realizované bez použitia chráničiek, a práve v týchto miestach, ktoré sú prakticky nespozorovateľné, dochádza vplyvom rôznych iných netesností z vodovodných a kanalizačných rozvodov ku korózii oceľového potrubia. Pri odpadových rozvodoch je situácia obdobná ak nie až horšia, nakoľko sa v minulosti pri ich inštalácii používali liatinové alebo azbestovocementové potrubia, a práve druhé spomínané sú v súčasnosti nie len na hranici svojej životnosti, ale sú až nebezpečné. Ich postupným opotrebovaním a poškodením povrchu môže dôjsť k uvoľňovaniu nebezpečných respirabilných vlákien. Dnes sú na hranici svojej životnosti rovnako aj liatinové potrubia, kde čoraz častejšie dochádza k rôznych netesnostiam a poruchám výskytu zápachu.

UPONOR MLC

Využitie: voda

SANHA NIROSAN

Využitie: voda, plyn

MEĎ

Využitie: plyn, voda

UPONOR DECIBEL

Využitie: kanalizácia

OSMA HT systém plus

Využitie: kanalizácia

Dôležité informácie:

1 stúpačka = 1 deň

V priebehu dňa zrealizujeme kompletnú výmenu rozvodov vody, kanalizácie a plynu, vrátane všetkých s tým spojených stavebných prác minimálne v 12-tich bytoch na jednej stúpačke.

Demontáž zástien

Realizujeme aj stavebné práce spojené s demontážou zástien v priestoroch bytového jadra a spätnú montáž týchto zástien (vyspravenie povrchu) po výmene stúpačiek do pôvodných stavov v ten istý deň.

Vymeníme aj za GEBERITOM

bezproblémová výmena aj za konštrukciou pre závesné WC ("za Geberitom")

Záruka až 60 mesiacov

Záručná doba na dielo je 60 mesiacov, záruka na nami ponúkaný systém potrubia od spol. UPONOR je až 10 rokov. Na všetky naše služby ponúkame záručný a pozáručný servis.

Rýchle spracovanie ponuky

V prípade potreby spracovanie cenovej ponuky (rozpočtu) do 5 dní od vykonania obhliadky, resp. od poskytnutia potrebných informácií.

Vyregulovanie systému

Súčasťou výmeny ležatých rozvodov teplej úžitkovej vody (cirkulácie TúV) je aj dodávka regulačných (vyvažovacích) armatúr pre zabezpečenie hydraulického vyregulovania rozvodov TúV.

Poistenie

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľa v poisťovni Kooperativa, a.s. (jedna škodová udalosť až do výšky 600 000 EUR).

Zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v poisťovni Kooperativa, a.s. (až do výšky 20 000 EUR).

0 +
zrealizovaných bytových domov
0 +
spokojných zákazníkov
0
rokov
VODA
VODA

Výmenu existujúcich rozvodov vody realizujeme plasthliníkom systémom UPONOR, nerezovou oceľou alebo medeným rozvodom. Nové rozvody teplej úžitkovej vody izolujeme pomocou polyethylenovej izolácie, resp. izolačnými trubicami na báze minerálnej vlny s hliníkovou fóliou o hrúbke v zmysle platnej legislatívy. Nové rozvody studenej vody izolujeme pomocou polyethylenovej izolácie o minimálnej hrúbke 13mm.

PLYN
PLYN

Výmenu plynových rozvodov zabezpečujeme medeným rozvodom alebo nerezovým potrubím spájaných pomocou lisovacích tvaroviek určených pre plynové inštalácie. Súčasťou dodávky je spracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej so zmenou materiálu pre plynové rozvody a osvedčenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou.

KANALIZÁCIA
KANALIZÁCIA

Náhradu pôvodných rozvodov kanalizácie vykonávame odhlučneným odpadovým systémom UPONOR Decibel alebo použitím rúr a tvaroviek HT Systém PLUS od f. OSMA s použitím izolácie na zvýšenie ochrany proti hluku. Demontáž pôvodného odpadového potrubia je spojená s odbornou sanáciou materiálov obsahujúcich azbest, na ktorú vlastníme oprávnenie od ÚVZ SR. V celkovej cene je zahrnutá kompletná administratíva v oblasti regionálneho úradu verejného zdravotníctva, príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, samotná demontáž materiálov obsahujúcich azbest spojená so stabilizáciou odpadu v súlade s príslušnými zákonmi, povysávanie celého priestoru sanácie a jeho „vyhmlenie“, preprava a zneškodnenie azbestových materiálov na predpísanú skládku nebezpečného odpadu, zabezpečenie kontrolného merania koncentrácie respirabilných azbestových vlákien v ovzduší akreditovanou spoločnosťou a na záver vypracovanie záverečnej správy o úspešnosti vykonaných prác.

uponor
sanha-200x120
viega
novaservis
flamco
defro
jika
izoflex
herz
wavin
tatramat
vaillant
osma
reflex
korad
brilon
attack
regulus
kolo
cordivari
giacomini
protherm
grundfos
energospol_pred1 energospol_po1
energospol_pred2 energospol_po2
energospol_pred3 energospol_po3

Dohodnite si stretnutie online !

Kontaktujte nás, napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať.