Skip to content
Voda, 
plyn, 
kúrenie
Solárne 
 
systémy

Ponúkame Vám partnerstvo pri vodoinštalatérskych, plynoinštalatérskych a kúrenárskych prácach. Pod pojmom partnerstvo máme na mysli kompletný balík služieb, počnúc od zaobstarania projektovej dokumentácie, cez dodávku prvotriednych materiálov a kvalifikovanú montáž, až po záručný a pozáručný servis, údržbu a opravy v oblastiach zdravotechniky, plynoinštalácie a ústredného vykurovania. Na prvé miesto kladieme spokojnosť našich zákazníkov, ktorým sa snažíme predložiť cenovú ponuku v čo najkratšom možnom termíne po vykonaní obhliadky, resp. predložení potrebných informácii.

Neváhajte kontaktovať a nechať si poradiť. Sme odborníkmi na riešenie problémov v týchto oblastiach:

Zdravotechnika

 • Vonkajšie a vnútorne rozvody vody,
 • Vonkajšie a vnútorné rozvody kanalizácie,
 • Dodávka a montáž sanity,
 • Úpravne vody a filtrácie,
 • Ponorné čerpadlá,
 • Domáce vodárničky,
 • Hydranty,
 • Výmena vodomerov,
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody.

Plynoinštalácia

 • Vonkajšie (STL a NTL) plynovody,
 • Vnútorné rozvody plynu,
 • Prípojky k plynovým spotrebičom,
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení.

Ústredné vykurovanie

 • Výstavba kotolní,
 • Montáž kotlov,
 • Montáž solárnych systémov,
 • Montáž tepelných čerpadiel,
 • Ohrievače vody,
 • Radiátorové kúrenie,
 • Podlahové kúrenie,
 • Stenové kúrenie,
 • Izolovanie rozvodov ústredného vykurovania,
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného vykurovania.
Sme experti na 
zdravotechniku !
plynoinštaláciu !
ústredné vykurovanie !
solárne sysémy !

UPONOR MLC

Využitie: voda

UPONOR DECIBEL

Využitie: kanalizácia

SANHA NIROSAN

Využitie: voda, plyn

SANHA THERM

Využitie: kúrenie

HT

Využitie: kanalizácia

MEĎ

Využitie: plyn, voda

PVC-U

Využitie: kanalizácia

PPR

Využitie: voda

Solárnesystémy

Slnečná energia je prakticky dostupná neobmedzene a zadarmo. Využitie slnečného žiarenia ako tepelnej energie je známe ako solárny tepelný ohrev. Medzi hlavné výhody slnečného vykurovania zaraďujeme hlavne nižšiu spotrebu fosílnych palív, rovnako šetrenie nákladov – pri správne navrhnutom systéme je to až o 60% menej energie potrebnej na ohrev vody, tieto systémy počas svojej prevádzky neprodukujú žiadne emisie a nepochybne veľkou výhodou je aj to, že solárne systémy môžeme nainštalovať už do existujúcich systémov.

Fungovanie solárne ohrevu spočíva v absorbcii slnečného žiarenia kolektormi pomocou absorbéra (pohlcovača). Toto žiarenie sa následne premieňa na teplo, ktoré sa akumuluje a odovzdá do cirkulujúcej solárnej kvapaliny. Čerpadlo prenáša kvapalinu do tepelného výmenníka solárneho zásobníka, kde prebieha prenos tepelnej energie do akumulačného solárneho zásobníka teplej vody. V prípade zamračených dní, ak slnečné žiarenie nepostačuje na ohrev vody, dohrievanie vody na požadovanú teplotu zabezpečuje konvenčný vykurovací systém (napr. kotol).

Existujú dva základné typy solárnych tepelných kolektorov, a to ploché a vákuové trubicové kolektory. Naša spoločnosť Vám ponúka dodávku, montáž a poradenskú činnosť v oblasti vákuových trubicových kolektorov pre prípravu teplej úžitkovej vody, podporu vykurovania a ohrev vody v bazénoch.

Pri vákuových trubicových kolektoroch je princíp funkcie rovnaký ako u plochých typov kolektorov, to znamená, že absorbujú slnečné žiarenie pomocou absorbéra a odovzdávajú ho vo forme tepelnej energie do cirkulujúcej solárnej kvapaliny. Z technického hľadiska sa od plochých kolektorov odlišujú najmä z hľadiska absorpčnej izolácie a ako už z ich pomenovania vyplýva, vákuové trubicové kolektory využívajú vynikajúce izolačné vlastnosti vákua. V celku povedané sú vákuové trubicové kolektory účinnejšie ako ploché kolektory.

Dôležité informácie:

Rýchle spracovanie ponuky

V prípade potreby spracovanie cenovej ponuky (rozpočtu) do 5 dní od vykonania obhliadky, resp. od poskytnutia potrebných informácií.

Kontrola systému

Súčasťou výmeny či montáže rozvodov je zakaždým tlaková skúška a skúška tesnosti.

Poistenie

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľa v poisťovni Kooperativa, a.s. (jedna škodová udalosť až do výšky 600 000 EUR).

Zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v poisťovni Kooperativa, a.s. (až do výšky 20 000 EUR).

0 +
zrealizovaných bytových domov
0 +
spokojných zákazníkov
0
rokov
uponor
herz
sanha-200x120
protherm
viega
giacomini
novaservis
regulus
vaillant
reflex
wavin
jika
izoflex
defro
tatramat
osma
flamco
cordivari
grundfos
korad
kolo
brilon
attack

Dohodnite si stretnutie online !

Kontaktujte nás, napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať.