Skip to content

Odstraňovanieazbestu

Naša spoločnosť získala oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v roku 2014 a stali sme sa odborníkmi na riešenie problémov aj v tejto oblasti. Disponujeme oprávnením na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov a v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3. Ponúkame kompletné služby v oblasti odstraňovania materiálov obsahujúcich azbest, ktoré v sebe zahŕňajú vypracovanie technologického postupu pri odstraňovaní azbestových materiálov a predloženie príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, administratívu v oblasti príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, samotná demontáž materiálov obsahujúcich azbest spojená so stabilizáciou odpadu v súlade s príslušnými zákonmi, prepravu a zneškodnenie azbestových materiálov na predpísanú skládku nebezpečného odpadu a na záver vypracovanie záverečnej správy o úspešnosti vykonaných prác.

Naši zamestnanci majú niekoľkoročné skúsenosti s odbornou demontážou azbestových materiálov, pri prácach používajú certifikované ochranné pracovné prostriedky určené pre prácu s azbestom a sú v pravidelných termínoch preškoľovaní (1-krát ročne) v zmysle platnej legislatívy. Vedúci pracovník vlastní osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktorá je nevyhnuté na odstraňovanie azbestu v zmysle platnej legislatívy SR.

Ponúkame Vám:

demontáž azbestovocementových odpadových rúr

demontáž, prepravu a zneškodnenie azbestovocementových odpadových rúr z bytových domov.

demontáž azbestovocementovej strešnej krytiny

demontáž, prepravu a zneškodnenie azbestovocementovej strešnej krytiny, tzv. eternitu z rodinných domov.

Sme experti na 
odstraňovanie azbestu !
likvidáciu azbestu !

Azbest je bežný názov skupiny nerastov. Azbesty vytvárajú dlhé tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke. Ide o silikáty s obsahom železa, horčíka, vápnika, hliníka a sodíka, ktoré sa delia na dve skupiny:

amfibolové azbesty: sú zložené z vláknitých odrôd amfibolu ako je amozit (hnedý azbest), krokydolit (modrý azbest), tremolit, aktinolit, antofylit,

chryzotilové azbesty: tvoria ich chryzotil (biely azbest), antigorit a lizardit.

Vláknitý silikátový materiál bol vďaka svojim vlastnostiam (odolnosť voči vysokým teplotám, oderu, oxidácií, sily v ťahu, ohybnosti), desaťročia používaný v mnohých priemyselných odvetviach, najmä v stavebníctve. Používal sa na výrobu eternitu, potrubia. Pre svoju tepelnú odolnosť sa používal na výrobu tkanín určených do horľavého prostredia, taktiež sa používal ako nehorľavá vláknitá prísada do cementov, ako nehorľavá nástreková hmota, požiarna izolácia a pod.

Azbest je pre človeka nebezpečný svojimi voľne poletujúcimi mikroskopickými vláknami, ktoré pri nadýchaní vnikajú do pľúc. Ich dlhodobým účinkom vznikajú ochorenia ako pľúcna azbestóza, pľúcna rakovina, mezoteliom, prípadne rakovina gastrointestinálneho systému. 20 až 40 rokov, to je latentná doba medzi začiatkom expozície azbestu a vznikom ochorení. Riziko postihnutia nejakou zo spomínaných chorôb je o to väčšie, čím je vyššie vystavovanie sa azbestovej expozícii.

Dôležité informácie:

0 +
zrealizovaných bytových domov
0 +
spokojných zákazníkov
0
rokov
uponor
herz
sanha-200x120
protherm
viega
giacomini
novaservis
regulus
vaillant
reflex
wavin
jika
izoflex
defro
tatramat
osma
flamco
cordivari
grundfos
korad
kolo
brilon
attack

Dohodnite si stretnutie online !

Kontaktujte nás, napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať.