Skip to content

Porovnanie základnýchZDROJOV VYKUROVANIA

 • Voľba správneho vykurovacieho zariadenia je veľmi dôležitá a ovplyvňuje celkovú rodinnú pohodu. Nižšie nájdete zariadenia pre nízkoenergetické rodinné domy:

1.Plynový kondenzačný kotol

 • pre zriadenie plynového kotla je potrebné mať plynovú prípojku,
 • kotol vyžaduje odvod spalín a kondenzátu,
 • prevádzkové náklady obsahujú okrem poplatkov za zemný plyn aj servisné prehliadky kotla a komína každý rok.

Výhody:

 • moderné a ekologické zariadenie,
 • jednoduchá obsluha a ovládanie,
 • komfortná prevádzka,
 • vysoká účinnosť prípravy tepla,
 • okamžitá príprava teplej vody prietokovým systémom,
 • nevyžaduje výstavbu kotolne.

2.Kotol na drevené peletky

 • pre zriadenie je potrebné mať samostatný priestor – kotolňu,
 • kotol vyžaduje odvod spalín,
 • prevádzkové náklady obsahujú náklady na peletky, pravidelné servisné prehliadky kotla, čistenie komína a likvidáciu popola.

Výhody:

 • účinnosť moderných peletkových kotlov je na vysokej úrovni (až 90%)
 • systém je dobre regulovateľný
 • automatizované prikladanie – súčasťou kotla je zásobník peletiek s dopravníkom, ktorý dopĺňa peletky  podľa potreby do kotla. Veľkosť zásobníka býva štandardne 100 litrov (čo predstavuje približne 1 deň vykurovania) až po 1 000 litrov (10 dní)

Nevýhody:

 • obmedzený komfort vykurovania – neustála potreba dopĺňania peletiek do zásobníka
 • vysoká produkcia emisií (najmä vysokoškodlivých tuhých znečisťujúcich častíc)
 • tento systém vykurovania vyžaduje samostatnú kotolňu
 • nutnosť centrálneho skladovacieho priestoru, ktorého výstavba sa spravidla nezapočítava do investície do systému vykurovania, čo z pohľadu investície často krát „naoko“ zatraktívňuje tento systém vykurovania
 • teplú vodu nie je možné pripravovať prietokovo, príprava je možná iba do zásobníka teplej vody
 • základná cena kotla  so zásobníkom a dopravníkom je približne 3 krát vyššia  ako cena kondenzačného kotla
 • kotol si vyžaduje častú výmenu zapaľovacej jednotky

3.Tepelná čerpadlo vzduch / voda

 • vstupné investície sú o niečo vyššie,
 • prevádzkové náklady obsahujú náklady na elektrinu a pravidelné servisné prehliadky.

Výhody:

 • moderné, ekologické zariadenia, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie
 • komfortná obsluha a špičková regulácia (napr. aj cez smartfón)
 • čistá a komfortná prevádzka
 • príprava tepla na vykurovanie a teplú vodu je vysoko efektívna, pretože TČ získava časť energie z okolitého prostredia
 • súčasťou TČ je zásobník na teplú vodu a elektrický kotol
 • (výhoda/nevýhoda) efektívnosť TČ je síce vysoká, ale aj priamo závislá od vonkajšej teploty vzduchu a požadovanej teploty vykurovacej vody. Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým je efektívnosť TČ nižšia a prevádzkovanie TČ je menej efektívne. Aby bolo TČ schopné dodávať teplo aj pri teplotách pod 0° Celzia, je jeho súčasťou elektrický kotol, ktorý priamo „pomáha“ TČ.

Nevýhody:

 • vysoká obstarávacia cena
 • čerpadlo vyžaduje samostatnú kotolňu, ktorej cena vstupuje do celkových investičných nákladov
 • zvýšená hlučnosť vonkajšej jednotky TČ

4. Elektrický kotol

 • vstupné investície sú len na kotol a jeho inštaláciu
 • prevádzkové náklady obsahujú náklady na elektrinu a pravidelné servisné prehliadky.

Výhody:

 • vysoká účinnosť kotla (až 99%)
 • ľahká obsluha
 • čistá a komfortná prevádzka
 • priama premena elektrickej energie na teplo

Nevýhody:

 • vysoké mesačné náklady na elektrinu na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • výkon kotla závisí pri rodinnom dome od počtu a veľkosti vykurovaných miestností
 • potreba priviesť do domu dostatočne dimenzované elektrické vedenie
Sme experti pre 
Váš bezpečný domov !
výmenu stúpačiek !
odstránenie azbestu !
regulus
tatramat
wavin
viega
vaillant
uponor
reflex
protherm
osma
novaservis
korad
kolo
giacomini
jika
izoflex
defro
herz
grundfos
brilon
cordivari
flamco
attack
sanha-200x120

Dohodnite si stretnutie online !

Kontaktujte nás, napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať.